ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО

Един от големите разходи за професионално почистване на специфични обществени площи е ръчното комунално метене. За улесняване на работещите и оптимизация на разходите Ви предлагаме набор от  продукти и консумативи с висока издръжливост, устойчиви на различни атмосферни условия и разнообразни настилки – асфалтови покрития, различни каменни и бетонни настилки, тревни площи и други.