ToniFil

Комунално стопанство

С нарастването на градовете и конгломерацията на населението в тях, комуналното стопанство и услугите произтичащи от него придобиват все по голямо значение. Затовa създадохме екип насочен към доставка и предоставяне на услуги, принадлежности и машини за една от най-важните услуги от комуналното стопанство – комуналното почистване.

Изградихме портфолио от продукти и услуги отговарящи на нарастващите изисквания на градската среда и необходимостта от висококачествено почистване на обществени площи, съобразно спецификата им.