Общи условия

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА САЙТА

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да ползвате сайта или някоя от услугите, предоставени на него. Посещавайки или ползвайки сайта, или осъществявайки поръчка от него, вие потвърждавате съгласието си с общите условия  на този сайт.

Чрез своето посещение на сайта, разглеждане на съдържанието му и/или чрез осъществяване на поръчка от него, вие декларирате и гарантирате, че сте прочели и разбрали условията, както и това, че имате законова правоспособност (навършени 18 години) да давате своето съгласие и да бъдете правно обвързани с тези общи условия. Общите условия са валидни за всички продукти, предложени на сайта http:/www.tonifil.bg. Общи условия от друго естество са недопустими. Всеки  потребител, който прави поръчка, е длъжен да спазва общите условия. Изключения не се приемат. В случай, че не сте съгласни с описаните по-долу oбщи условия, моля, не използвайте сайта www.tonifil.bg.

І. ПОРЪЧКА:

Поръчките се осъществяват само онлайн, след надлежно попълнена форма за поръчки.

II. ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ:

Всички цени в този сайт са окончателни. При наличие на текуща промоция, клиентите ни ще могат да се възползват от намалените цени на продуктите в промоция. Цената на продуктите е обект на възможна промяна, без да е необходимо предварително известяване за което. Купувачите ще бъдат таксувани с цената, която е била актуална  по време на закупуването.

ІІІ. ДОСТАВКА:

Продуктът се доставя до всяка точка на територията на Р България. Продуктът се доставя от куриер на адреса, посочен от вас във формата за поръчка. За места, където куриерската фирма не извършва услуги, доставката се поема от Български Пощи. Доставката се извършва в срок от 1 до 3 работни дни, в зависимост от населеното  място. Методът на плащане е чрез наложен платеж. Поръчката се доставя през работно време. Ако поради някаква причина стоката не е налична, представител на фирма Тони Фил ООД, се свързва и уведомява купувача. Не носим отговорност за закъснение или други проблеми свързани с поръчката, произтекли от обстоятелства извън нашия контрол. Не се изпълняват доставки през почивни дни и празници.

ІV. РЕКЛАМАЦИЯ:

Рекламации се приемат на e-mail: office@tonifil.com като клиентът посочва причините за предявената рекламация. Ние запазваме правото да не приемем констатацията на клиента, ако преценим, че основанието му за рекламация е неоснователно или е вследствие на неправилна употреба на продукта. При връщане на продукта, той трябва да бъде в същото състояние, в което е бил получен (нов), без да е бил разопакован или да е нарушена целостта на опаковката му. За да бъде уважена рекламацията, номерът на

поръчката, както и данните на клиента, който я е направил трябва да бъдат предоставени. Клиентът има право да върне продукта, като поиска той да бъде заменен с друг или да му бъде възстановена сумата при два случая:

  1. В случай на доказана грешка от страна на компанията (доставка на грешен продукт или дефектен такъв), клиентът може да върне продукта в рамките на десет (10) дни от датата на получаване, като куриерската услуга е за сметка на клиента.
  2. Ако желанието на купувача да върне продукта не е вследствие от някоя от гореизложените обективни причини, то компанията си запазва правото да не уважи рекламацията. В случай, че рекламацията бъде уважена клиентът може да върне продукта в рамките на десет (10) календарни дни от датата на получаване, като куриерската услуга както и разликата в цената на продуктите, ако има такава са за сметка на купувача. Всеки върнат продукт трябва да бъде в състоянието, в което е бил доставен нa купувача, в оригиналната му опаковка, без да е нарушена нейната цялост. Ако продуктът не бъде върнат в рамките на десет (10) календарни дни, фирма Тони  Фил ООД не е задължена да приеме рекламацията. В случай на спазване на общите условия от страна на купувача и съгласие от страна на компанията да приеме върнатия продукт, купувачът има право или да получи продукт на същата стойност като върнатият, или да получи сумата, заплатена за продукта. Връщането на сумата ще бъде извършено в рамките на 30 дни след получаването на продукта от компанията.  В случай на повтаряща се рекламация или случай, в който по усмотрение на компанията клиентът злоупотрябва с правото си на рекламация, компанията си запазва правото да откаже приемане на върнатия продукт, дори и горепосочените условия да бъдат изпълнени. Това допълнение по никакъв начин не нарушава правата на потребителите, дадени им от Закона.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

Вие сте отговорни за избора на продукта и съответствието му на вашите нужди. Клиентът не трябва да злоупотребява с почтеността, безопасността и достъпността на услугите, предоставяни от нашата компания.

Клиентът е длъжен да предостави валидни име, фамилия, телефон, е-поща и адрес за доставка.

Да заплати цената на поръчания от него продукт.

Да присъства лично или да упълномощи друго лице на адреса по време на получаване на доставката.

Да не прави фиктивни поръчки.

Да не дава измислени отзиви за продукта или друга недостоверна информация.

VI. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Компанията си запазва правото да променя общите условия, но това не влияе на условията, приети от клиента при извършване на поръчката. Промяната на условията влиза в действие, когато бъде качена на нашия уебсайт. Моля,  проверявайте периодично за промени в общите условия.

VІІ. ЗАКОНОВИ РАМКИ – ЮРИСДИКЦИЯ

Това споразумение е уредено от Европейския и Българския закон, най-вече от онези текстове от  закона,  които  засягат  електронната реклама,  дистанционните продажби и

защита на потребителите и е под юрисдикцията на съдебните разпоредби, които са в сила за страната, в която се намира седалището ни.

VІІІ. ПРОДУКТИ

Продуктите, описани и представени на уебсайта, са висококачествени и отговарят на всички необходими изисквания. Също срокът му на годност, употребата  и пакетирането са определени при спазване на съответните норми и стандарти приети в Р България и Европейският Съюз. Отговорността за употребата му за цели, различни от тези, определени на сайта, принадлежи единствено на клиента. Моля, прочетете общите условия преди да направите своята поръчка.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни на нашите клиенти са строго конфиденциални и се използват само за изпълнението на поръчката. Предоставянето на вашите данни означава, че имате навършени 18 години и сте дали съгласието си за предоставянето на личните Ви данни на компанията. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако не са изискани по съдебен път от правораздавателните органи.