Метачни машини

Тони Фил предлага бензинови и ръчни метачни машини за почистване на открити и закрити площи. Компактните и изключително маневрени машини, позвляват бързото и ефективно почистване на паркинги, алеи, тротоарни пространства, паважи и др.

There is currently no content classified with this term.